Đơn hàng giặt là 01 năm tạo điều kiện cho các bạn muốn du lịch Nhật có việc làm Bản cần rất gấp thi tuyển 11/09/2017

1. Nội dung tuyển dụng: - Số lượng yêu cầu: 11 Thực tập sinh - Nơi làm việc: Hokaido - Nhật Bản - Ngành nghề: GIẶT LÀ - Thời gian hợp đồng: (1 năm)

Ngày đăng: 24-08-2017 Lượt xem: 2846

Đơn hàng may mặc lương cao, nghiệp đoàn truyền thống chốt hồ sơ 16/9/2017

1. Nội dung tuyển dụng: - Số lượng yêu cầu: 07 Thực tập sinh - Nơi làm việc: Hyogo - Nhật Bản - Ngành nghề: MAY MẶC - Thời gian hợp đồng: (3 năm)

Ngày đăng: 24-08-2017 Lượt xem: 2914

Đơn hàng xây dựng - giàn giáo lương cao, phúc lợi tốt đang cần tuyển gấp thi tuyển ngày 11/09/2017

1. Nội dung tuyển dụng: - Số lượng yêu cầu: 09 Thực tập sinh - Nơi làm việc: Hokaido - Nhật Bản - Ngành nghề: XÂY DỰNG - GIÀN GIÁO - Thời gian hợp đồng: (3 năm)

Ngày đăng: 24-08-2017 Lượt xem: 2873

Đơn hàng sản xuất chế biến làm mỳ Udon ( hợp đồng 1 năm)

Đơn hàng : Chế biến sản xuất mỳ. ( hợp đồng 01 năm) Công việc cụ thể: Chế biến sản xuất mỳ (Mỳ Udon. Ramen,Soba...)

Ngày đăng: 24-08-2017 Lượt xem: 3014

Đơn hàng cơ khí - Tiện CNC xuất cảnh 09/2017

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 06 Nam, 09 Nũ thực tập sinh Nhật Bản Ngành nghề: , Tiện CNC làm tại Aichi - Nhật Bản. Thi ngày 15/04/2017.

Ngày đăng: 24-08-2017 Lượt xem: 1917

Đơn hàng truyền thống bảo trì trang thiết bị và làm sạch tòa nhà tại Nhật Bản xuất cảnh 2017

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2016 45 Nữ thực tập sinh Nhật Bản Ngành nghề: Bảo trì trang thiết bị và làm sạch tòa nhà tại Hyogo, Tokyo - Nhật Bản. Thi ngày 10/11/2016

Ngày đăng: 24-08-2017 Lượt xem: 2142

Đơn hàng cơm hộp tại Saga - Nhật Bản xuất cảnh 2017

Tuyển 40 Nữ thực tập sinh làm cơm hộp tại Saga - Nhật Bản Thi tuyển ngày 01/11/2016

Ngày đăng: 24-08-2017 Lượt xem: 4662

Đơn hàng Đúc nhựa làm việc tại Nhật Bản 2017

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2016 09 Nữ thực tập sinh Nhật Bản Ngành nghề: Đúc nhựa, làm tại Fukouka - Nhật Bản.

Ngày đăng: 23-08-2017 Lượt xem: 4078

Đơn hàng đóng gói thực phẩm chức năng

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2016 18 Nữ thực tập sinh Nhật Bản Ngành nghề: Đóng gói thực phẩm chức năng Toyama - Nhật Bản. Thi ngày 20/10/2016

Ngày đăng: 08-12-2016 Lượt xem: 3127