TUYỂN 09 THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT BÁNH KẸO CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT BẢN

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - NHANH - ĐẢM BẢO - CHẤT LƯỢNG NGÀNH NGHỀ : SẢN XUẤT BÁNH KẸO - Lương cơ bản: 135,000 yên/ tháng - Hỗ trợ tháng đầu: 65,000 yên/ tháng

Ngày đăng: 25-01-2016 Lượt xem: 2270

TUYỂN DỤNG 30 THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG NGÀNH NGHỀ ĐIỆN TỬ CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT BẢN

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT - NHANH - ĐẢM BẢO - CHẤT LƯỢNG NGÀNH NGHỀ : ĐIỆN TỬ - Lương cơ bản: 125,000 yên/ tháng - Hỗ trợ tháng đầu: 50,000 yên/ tháng

Ngày đăng: 25-01-2016 Lượt xem: 2189

TUYỂN DỤNG 06 THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG NGÀNH NGHỀ NÔNG NGHIỆP CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT BẢN

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT - NHANH - ĐẢM BẢO - CHẤT LƯỢNG NGÀNH NGHỀ: NÔNG NGHIỆP - Lương cơ bản: 135,000 yên/ tháng - Hỗ trợ tháng đầu: 50,000 yên/tháng

Ngày đăng: 25-01-2016 Lượt xem: 1809

TUYỂN DỤNG 05 THỰC TẬP SINH NGÀNH NGHỀ LÂM NGHIỆP CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT BẢN

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT - NHANH - ĐẢM BẢO - CHẤT LƯỢNG NGÀNH NGHỀ: KHAI THÁC GỖ - Lương cơ bản: 140,000 yên/ tháng - Hỗ trợ tháng đầu: 60,000 yên/ tháng

Ngày đăng: 25-01-2016 Lượt xem: 1670

TUYỂN 05 THỰC TẬP SINH THI TUYỂN NGÀNH NGHỀ MAY MẶC

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT - TRỰC TIÊP KHÔNG QUA MÔI GIỚI - NHANH - ĐẢM BẢO - CHẤT LƯỢNG - MIỄN HỌC PHÍ VỚI NỮ NGÀNH NGHỀ: MAY MẶC 125,000 yên/ tháng

Ngày đăng: 27-01-2016 Lượt xem: 2076