Đơn hàng cơ khí - hàn CO2 xuất cảnh cực sớm

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 06 Nam thực tập sinh Nhật Bản Ngành nghề: Hàn, làm tại Nagoya - Nhật Bản. Thi ngày 08/04/2017.

Ngày đăng: 24-08-2017 Lượt xem: 2198

Đơn hàng Chế biến thủy sản tại Nhật Bản xuất cảnh 2017

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2016 30 Nữ thực tập sinh Nhật Bản Ngành nghề: Chế biến thủy sản Hokkaido - Nhật Bản. Thi ngày 30/11/2016

Ngày đăng: 24-08-2017 Lượt xem: 4489

Đơn hàng cơ khí - Hàn xuất khẩu lao động Nhật Bản xuất cảnh 2017

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2016 30 Nam thực tập sinh Nhật Bản Ngành nghề: Cơ khí - Hàn, làm tại Aichi - Nhật Bản. Thi ngày 03/11/2016.

Ngày đăng: 23-08-2017 Lượt xem: 4244

Đơn hàng Hàn xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2016 09 Nam thực tập sinh Nhật Bản Ngành nghề: Hàn, làm tại Fukouka - Nhật Bản. Thi ngày 05/11/2016.

Ngày đăng: 08-12-2016 Lượt xem: 4095

Đơn hàng nông nghiệp - Chăn nuôi tại Nhật Bản

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 2016 06 Nữ làm Nông nghiệp Nhật Bản Ngành nghề: Chăn nuôi lợn Fukouka- Nhật Bản. Thi ngày 03/11/2016

Ngày đăng: 08-12-2016 Lượt xem: 4265

Thực phẩm nữ MBA liên tiếp tuyển lao động Việt Nam lương ổn định

01 năm tuyển 06 lần. Mỗi lần 12-25 lao động Chuyên làm về thực phẩm, cơm hộp Tuổi 20-29, cấp 03 trở lên, cận thị vẫn chấp nhận

Ngày đăng: 06-01-2016 Lượt xem: 2245

May Bonaza nghiệp tuyển nhiều đợt trong năm, lương và làm thêm cực tốt

May Bonaza nghiệp tuyển nhiều đợt trong năm, lương và làm thêm cực tốt nam nữa tuổi 18-38 Tuyển 5 đợt 01 năm .01 đợt lấy 9-12 bạn hãy liên hệ 84-43 769 0019 để biết thêm chi tiết

Ngày đăng: 13-01-2016 Lượt xem: 2400

Thi tuyển đơn hàng cơm hộp nghiệp đoàn MBA tuyển hàng năm lấy số lượng lớn

Thi tuyển đơn hàng cơm hộp nghiệp đoàn MBA tuyển hàng năm lấy số lượng lớn nam nữa tuổi từ 18-38 sức khỏe tốt, lương cao chế độ đãi ngộ tốt

Ngày đăng: 13-01-2016 Lượt xem: 2900

Hình ảnh thi tuyển đơn hàng Hàn bán tự động và Sơn kim loại đi xuất khẩu lao động nhật bản ngày 11/9/2015

Ngày 11/9/2015 công ty đã tổ chức thi tuyển 2 đơn hàng Hàn bán tự động và Sơn kim loại tại trung tâm nghề của công ty. Dưới đây là một số hình ảnh thi tuyển đơn hàng bán tự động và sơn kim loại đi xuất khẩu lao động nhật bản ngày 11/9/2015

Ngày đăng: 24-12-2015 Lượt xem: 2519

Tuyển 10 NỮ đi xuất khẩu lao động ngành nghề làm mạch máy in

Tuyển 10 NỮ đi xuất khẩu lao động ngành nghề: LÀM BẢN MẠCH MÁY IN - Thời hạn 1 năm Nữ tuổi từ 20-25 tuổi Chưa từng tham gia thực tập sinh tại Nhật Bản, chưa từng xin visa vào Nhật Bản.

Ngày đăng: 26-01-2016 Lượt xem: 2290