Điều cần biết: 6 điều kiện để có thể nhập quốc tịch Nhật Bản

Không ít người đi du học, xuất khẩu lao động Nhật Bản… sau vài năm đều muốn nhập quốc tịch Nhật Bản và hỏi với chúng tôi về điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch. Vì vậy, trong danh mục cẩm nang xuất khẩu lao động Nhật Bản, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn 6 điều kiện để được nhập quốc tịch Nhật Bản.
 

1.Có thời gian lưu trú tại Nhật trên 5 năm liên tục

2. Phải trên 20 tuổi và có khả năng điều khiền được hành vi của mình theo quy định pháp luật

3. Có hành vi tốt, tuân thủ tốt luật lao động như: nộp thuế đầy đủ, không có lịch sử phạm tội, vi phạm giao thông…

4. Người nhập quốc tịch phải chứng minh được họ có thể sống dựa vào tài sản hoặc khả năng kiếm sống của họ, chồng họ thì mới được xét.

5. Khi được nhập quốc tịch Nhật Bản thì họ không còn mang quốc tịch của nước mình nữa. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật của từng nước, bạn hãy tìm hiểu thông tin tại đại sứ quán của nước bạn tại Nhật hoặc Sở tư pháp.

6. Không có chủ trương hay lập kế hoạch phá hoại chính phủ Nhật bằng bất kỳ một hình thức nào. Không được tham gia hay thành lập một tổ chức, một đảng phái chính trị có chủ trương như vậy.
Một điều nữa mà bạn cần lưu ý là khả năng tiếng Nhật cũng rất cần thiết để xin nhập quốc tịch dù không có quy định nào như vậy. Về con cái, nếu bạn được nhập quốc tịch thì các con bạn cũng sẽ được miễn các điều 1, 2, 4 ở trên. Vì vậy mà các con bạn có thể đồng thời xin nhập quốc tịch với bạn.

Trên là những điều kiện để có thể nhập quốc tịch Nhật Bản để bạn xác định và chuẩn bị để đáp ứng đủ các điều kiện sao cho việc nhập quốc tịch Nhật Bản được thuận lợi

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TMS