Đơn hàng 1 năm nữ lương cao, làm xay xát, gạo, đóng gói bán hàng online xuất khẩu lao động nhật bản

đơn hàng 1 năm nữ làm xay xát gạo lương cực cao thi tuyển ngày 22/4/2016 y/c: nữ tuổi từ 18-30 biết về mạng và máy tính

Ngày đăng: 30-03-2016 Lượt xem: 2340

Tuyển 20 nam làm điện tử 11/2015, 27 nữ làm chế biến thịt đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

tuyển 20 nam làm điện tử 11/2015 tiếp tục tuyển 27 nữ làm chế biến thịt 01 năm đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Môi trường làm việc và chế độ cho công nhân viên cực kỳ tốt

Ngày đăng: 26-01-2016 Lượt xem: 2480

Thực phẩm nữ MBA liên tiếp tuyển lao động Việt Nam lương ổn định

01 năm tuyển 06 lần. Mỗi lần 12-25 lao động Chuyên làm về thực phẩm, cơm hộp Tuổi 20-29, cấp 03 trở lên, cận thị vẫn chấp nhận

Ngày đăng: 06-01-2016 Lượt xem: 2228

Thi tuyển đơn hàng cơm hộp nghiệp đoàn MBA tuyển hàng năm lấy số lượng lớn

Thi tuyển đơn hàng cơm hộp nghiệp đoàn MBA tuyển hàng năm lấy số lượng lớn nam nữa tuổi từ 18-38 sức khỏe tốt, lương cao chế độ đãi ngộ tốt

Ngày đăng: 13-01-2016 Lượt xem: 2883

Đơn hàng chế biến thực phẩm đi xuất khẩu lao động nhật bản

18 Nữ thi tuyển đơn hàng chế biến thực phẩm(chế biến cá) tuổi từ 18-29 thi tuyển ngày 24/10/2015 lương thực lĩnh 91,000 yên/ tháng(thu nhập hàng tháng hiện các TTS đang làm tại xí nghiệp khoảng 140,00 yên/ tháng

Ngày đăng: 04-11-2015 Lượt xem: 1956

Tuyển 50 nữ làm chế biến thực phẩm đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hợp đồng 03 năm

Nữ Tuổi 18-35 đơn hàng chế biến thực phẩm Mắt tốt, không mù màu, tốt nghiệp cấp 3 trở lên Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Ngày đăng: 15-10-2015 Lượt xem: 2662