Thi tuyển đơn hàng nữ làm Lắp ráp bản mạch điện tử

 Một vài hình ảnh thi đơn hàng điện tử nữ, thi tại TT3 Thiên đường Bảo Sơn

 
ày 
 
Hình 1: Tổng giám đốc và khách nhật gặp mặt.Hình 2. TTS thi kiểm tra kỹ năng.Hình 3: Thi phỏng vấn.


Hình 4: Thi tuyển.Hình 5: Khách và TTS trúng tuyển ký hợp đồng và chụp ảnh lưu niệm.


Hình 6:TTS trúng tuyển