Mức lương và thu nhập thực tế của người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

MỨC LƯƠNG VÀ THU NHẬP THỰC TẾ CỦA NGƯỜI ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN

Mức lương và thu nhập thực tế là một trong những vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất của những người muốn đi xuất khẩu lao động sang Nhật.
Những câu hỏi xoay quanh vấn đề này bao gồm:
·        Mức lương nhận được là bao nhiêu?
·        Các chi phí phát sinh trong quá trình làm việc là bao nhiêu ?
·        Thu nhập thực tế là bao nhiêu ?
·        Khả năng tăng lương và mức thưởng trong quá trình làm việc?
Để trả lời những câu hỏi này, thì TMS xin trả lời các bạn như sau


1. MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NHẬT ?

Theo quy định của Chính phủ Nhật Bản thì Mức thu nhập của người lao động sang Nhật Bản là từ 120.000 – 150.000 Yên/tháng. Nếu tính theo tỷ giá mới nhất tháng 12/2015 thì mức thu nhập của những lao động xuất khẩu tại Nhật Bản rơi vào tầm 21.000.000 – 27.000.000/tháng.
Tỷ giá tham chiếu là của ngân hàng Vietcombank tháng 12 thì 1 Yên = 182.6 VNĐ.
Nếu làm việc tính theo tiếng thì mức lương của người lao động cụ thể là từ 650 yên – 800 yên/giờ. Thời gian làm việc là 8h/ngày và tối đa là 40-44h/tuần.


xuất khẩu lao động nhật bản

Lương của người lao động phụ thuộc vào tỷ giá đồng Yên


2. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH và THU NHẬP THỰC TẾ

Có 3 khoản phí mà người lao động bị trừ ngay vào lương đó là:
·        Thuế
·        Bảo hiểm
·        Phí nội trú
Sau khi trừ đi 3 khoản phí trên thì mức lương thấp nhất mà người lao động nhận được sẽ là từ 80.000 – 110.000 yên/tháng.Tính ra trung bình những người lao động xuất khẩu tại Nhật thu nhập từ 15 triệu – 20 triệu/tháng. Bằng mức lương của một trưởng phòng tại doanh nghiệp trong nước.
Còn tiền ăn thì người lao động tự túc và đây là khoản mà người lao động có thể tiết kiệm được.
Một điều lưu ý nữa là, số thu nhập trên mới chỉ là thu nhập làm việc bình thường chứ chưa có tiền tăng ca, hay làm thêm ngoài giờ. Nếu làm việc tốt và chăm chỉ thì một người lao động ở Nhật Bản có thể thu nhập từ 30 – 60 triệu/tháng.


xuất khẩu lao động nhật bản

Tiết kiệm chi phí cho ăn uống là điều cần thiết


3. KHẢ NĂNG TĂNG LƯƠNG VÀ THƯỞNG

Câu trả lời là có! Nhưng việc tăng lương hay thưởng hoàn toàn phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp tăng lương ngay cho người lao động khi đang trong thời gian thử việc, có đơn vị tăng lương theo từng tháng hoặc quý.
Còn mức thưởng thì có nhiều hình thức, có đơn vị thì thưởng theo năng suất, chất lượng công việc hay thời gian làm việc, thái độ làm việc...
 

4. MỨC LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG SAO KHÁC NHAU

Mức lương của người lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nên sẽ có mức cao và thấp. Sau đây là những yếu tố làm thay đổi mức lương
·        Nơi làm việc là thành thị hay nông thôn: nếu công ty bạn làm là ở thành thị thì mức lương sẽ cao hơn so với những người làm việc tại ngoại ô.
·        Ngành nghề: những ngành nghề có tính nguy hiểm hoặc độc hại sẽ có mức lương cao hơn (ví dụ: hàn, sơn, xây dựng..)
·        Tính chất công việc: những công việc đòi hỏi những kỹ năng càng cao thì mức lương càng cao như tiện, mộc, may hoàn thiện..
·        Quy định của từng xí nghiệp: tùy thuộc vào khả năng và chính sách của từng công ty khác nhau mà mức thu nhập của họ dành cho người lao động cũng khác nhau. Nhưng mức lương thấp nhất thì vẫn phải theo quy định của Chính phủ Nhật Bản.
 

5. MỨC THUẾ PHẢI ĐÓNG

        Mức thuế thu nhập được áp dụng chung cho toàn bộ những người lao động tại Nhật Bản gồm cả người Nhật và người nước ngoài. Tỷ lệ đóng thuế thu nhập sẽ được tính theo công thức sau 
 
Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập trong một năm x Mức thuế – Mức khấu trừ
 
Thu nhập trong một năm (JPY) Mức thuế Khấu trừ (JPY)
< 1.950.000 5% 0
1.950.000 ~ <3.300.000 10% 97.500
3.300.000 ~ <6.950.000 20% 427.500
6.950.000 ~ 9.000.000 23% 636.000
9.000.000 ~ 18.000.000 33% 1.536.000
18.000.000 ~ 40.000.000 40% 2.796.000
> 40.000.000 45% 4.796.000
                               
Vì dụ thu nhập của một người lao động là 21.000.000 thì thuế phải đóng là
21.000.000 x 0.4 – 2.796.000 = 5.604.000 JPY

 
Lưu ý: đây là thu nhập trong một năm bằng tính bằng Yên

Điều kiện tham gia đi thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản